Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
Slide background

Witamy w Konsalt

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Nasza Misja

Naszą misją jest fachowe prowadzenie księgowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jak osiągać krótko – i długoterminowe zyski z działalności gospodarczej. Przez 18 lat ciężkiej pracy nabyliśmy wiedzę i doświadczenie, którymi chcemy się z Państwem podzielić. Jesteśmy Biurem Rachunkowym, specjalizującym się w obsłudze wszelkich podmiotów gospodarczych.

Nasze Doświadczenie

7098431_origUsługi księgowe wykonywane są przez osoby posiadające wykształcenie zdobyte w renomowanych szkołach wyższych oraz doświadczone w prowadzeniu księgowości firm zarówno handlowych, produkcyjnych jak i usługowych. Nieustanne śledzenie nowości z zakresu prawa, finansów i rachunkowości pozwala nam na rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Prawo Podatkowe

podat2

Prawo podatkowe jest jedną z najtrudniejszych w interpretacji wśród wszystkich dziedzin prawa. Z naszego doświadczenia wynika, iż wielu przedsiębiorców zbyt późno zgłasza się po poradę do fachowca. Wielu nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z błędnych decyzji podatkowych można uniknąć, stosując poprawnie przepisy prawa podatkowego

 Zakres Świadczonych Usług

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowywaniem wartości środków trwałych;
  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników, rozliczanie zwolnień lekarskich, wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń, współpraca ze służbami bhp,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, przekaz elektroniczny,
  • przygotowanie dokumentacji podatkowej i ZUS związanej z powstaniem i zarejestrowaniem nowej firmy,
  • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta.

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS. Możliwe jest wyszukiwanie wg numeru KRS lub nazwy podmiotu.
Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG
Moduł „Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG” umożliwia:
składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS;
odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.
Wymagania niezbędne do prawidłowej pracy z modułem „Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG”:
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze
Narodowego Centrum Certyfikacji
składane dokumenty w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie:

ceidg

ZUS przedsiębiorców w 2016 r.

ZUS-790x395

Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z projektem rozporządzenia z 10 września br., ma wynieść w przyszłym roku 1850 zł (w tym roku jest to 1750 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, który został wstępnie przyjęty w miniony poniedziałek, 7 września, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wyniesie 4055 zł (w 2015 r. – 3959 zł).

Zakres ubezpieczeń

Dla przedsiębiorcy z racji prowadzonej działalności obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a także ubezpieczenie zdrowotne. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a przystąpienie do niego możliwe jest wyłącznie na złożony przez niego wniosek.

W sytuacji gdy prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy jej prowadzeniu nie jest jednym tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, osoba prowadząca tę działalność lub osoba z nią współpracująca podlega ubezpieczeniom bądź obowiązkowo, bądź dobrowolnie .

Natomiast osoba, która z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności lub współpracy podlegadobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w przypadku przystąpienia do tych ubezpieczeń, obejmowana jest również ubezpieczeniem wypadkowym.Osoba ta w ogóle nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Z kolei składkę na Fundusz Pracy odprowadzają te osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby współpracujące, które podlegająobowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W konsekwencji za osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na swój wniosek nie należy odprowadzać składki na Fundusz Pracy.

Składkę na FP opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie niższych, w przeliczeniu na okres miesiąca, niż minimalne wynagrodzenie, co oznacza, że np. osoba, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy.

krswysz
banet gus
bip_logo_2